İnsan Kaynakları

Gözalan’da keyifli birliktelikler hedefe ulaşmak için doğal motivasyon sağlar. Herkes fikrini özgürce paylaşır. Sürekli öğrenme arzusuna sahip iş arkadaşlarımızla birlikte görev alma ve fikirleri somut hale dönüştürerek hayata geçirmenin onurunu paylaşan bir çalışma kültürüne sahibiz.

Aramıza Katılın

Değerlerimiz

Saygı

Her takımın bireylerden oluştuğunu daima hatırlar ve birbirimize -hiçbir ayrım gözetmeksizin- saygıyla yaklaşırız. Empati ve alçakgönüllükle değer verir, birbirimizin başarılarını takdir ederiz. Güven yaratan saygın bir ortamın özgüveni yükselttiğini bilir ve buna uygun hareket ederiz.

Şeffaflık
Tüm ilişkilerimizde şeffaf olma gerekliliğine inanır, herkesin fikrini özgürce paylaşmasını savunuruz. Dürüst yaklaşımın ve farklı bakış açılarının aldığımız tüm kararları zenginleştirerek desteklediğini bilir, samimiyet kattığına inanırız.
Adalet
Tüm kararlarımızda ve uygulamalarımızda tarafsızlık ve eşitlik ilkesini gözetir, fikir ayrılıklarını önemser, objektif değerlendirmenin doğruluğuna inanırız.
Tutku ve Aidiyet
Bilginin paylaşıldıkça tecrübeye dönüştüğünü bilir, birlikte çalışır ve bireylerin bütünü oluşturduğu bilinciyle hareket ederiz. İşimize coşkuyla yaklaşır, keyifli birlikteliğin hedeflere olumlu etkisi olduğuna inanır ve işimizi zevk alarak yaparız.
Yaratıcılık
Katma değer oluşturmanın verimliliği yükselttiğini düşünür, her zaman daha iyiye imza atmak için işimizi ve kendimizi geliştirmeyi önemseriz. Sürekli öğrenme arzusuyla değişimin gerekliliğine ve yenilik fırsatlarını değerlendirmeye inanırız.

Bu kapanacak 0 saniye